Energispareglass

Energispareglass består av av vanlig klart glass som er belagt med et selektivt sjikt, eller et belegg som slipper gjennom kortbølget solenergi og reflekterer langbølget romvarme.

Brannvernglass

Alle brannvernglass må gi en godt definert beskyttelse mot flammer og røykgasser.

Pyrodur/Pyrostop:

Dette er klare brannvernglass med høy optisk kvalitet. De består av tynne floatglassruter med mellomliggende sjikt av herdet vannglass, som er helt transparente. Ved brann sprekker glasset nærmest ilden raskt, men det brannbeskyttende sjiktet holder glassbitene på plass og danner en barriere mot flammer og røykgasser. Pyrodur utgjør en pålitelig barriere mot røykgasser og flammer, og reduserer dessuten varmegjennomgangen til en femtedel. Dette glasset er testet og sertifisert med krav til E 30 og E 60. Pyrostop har minst tre brannbeskyttende sjikt og finnes i varianter som oppfyller alle krav til så vel tetthet som termisk isolasjon. Pyrostop er testet og sertifisert opptil EI 120.

Pyroshield (trådglass)

Dette er en enkel og billig beskytelse mot flammer og røykgasser. Det tilfredstiller klasse E 30 (F 30), men forhindrer ikke varmestråling bedre enn vanlig floatglass eller herdet glass.

Støydemping:

Forandringer som tykkere glass, ulike tykkelser på glassene, laminering av glassene, større avstand mellom glassene, samt ulik avstand mellom glassene i en 3-lagsrute, forbedrer hele glasskonstruksjonens støydempende egenskaper

Ta kontakt i dag